Chính sách đổi hàng
Viet Century áp dụng chính sách đổi trong trường hợp:

  • Hàng được mua từ hệ thống Viet Century mà lỗi xác nhận do quy trình của nhà sản xuất.
  • Hàng đổi phải còn nguyên tem seal, hộp, linh phụ kiện kèm theo và chưa qua sử dụng.
  • Hàng hóa mua chưa qua 07 ngày kể từ khi bàn giao tới khách hàng (áp dụng với hàng đặt theo đơn).
  • Hàng đổi mới có giá trị bằng hoặc không thấp hơn giá trị hàng hóa được đổi.

Chính sách trả hàng
Viet Century cho phép khách hàng trả hàng áp dụng:

Đối với hàng đặt:

  • Không được trả lại hàng trên 7% tổng giá trị đơn hàng (áp dụng không quá 10 ngày kể từ ngày xác nhận đơn hàng).
    Đối với hàng có sẵn trong kho:
  • Hàng trả lại khách hàng phải chịu 10% tổng chi phí đơn hàng (trong trường hợp hàng bị mất hộp hoặc sử dụng), phí giao hàng, bốc xếp (nếu có).